قفل 6.5 سرویس پرستو زبانه برنجی

بازدید : 4348   |      

شناسه محصول : قفل 6.5 سرویس پرستو


قفل 6.5 سرویس پرستو زبانه برنجی

بدنه و درپوش از ورق روغنی 1 میلیمتر با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک است.
پیشانی از ورق روغنی 2.5 میلیمتر با پوشش ساتن یا زرد است.
زبانه قفل از جنس برنج بوده که قابلیت چپگرد و راستگرد شدن را دارد.
زبانه قفل از جنس برنج بوده و قابلیت قفل شدن در یک مرحله را دارد.
محور دستگیره قفل از جنس آهن اتومات شش گوش با سطح مقطع 8 میلیمتر میباشد.