قفل عصایی فرمان گیرا

بازدید : 4820   |      

کد (۰۰۷)


توضیحات محصول

الف. کلید ۳ تایی معمولی مارک گیرا
ب . قفل پدال به فرمان برنجی
ج . قطر دسته MM 12 آبکاری شده
د . زبانه ای