کتابی ۹۵۰ برنجی کلید ویژه گیرا

بازدید : 5233   |      

کد (۰۰۸)


توضیحات محصول

الف. کلید کامپیوتری یک طرف کد خورده ۴ تایی آبکاری شده ( با مارک گیرا )
ب. قطر دسته ۱۴ ، دسته آبکاری شده

ج. زبانه ای