کتابی ۹۵۰ برنجی کلید معمولی گیرا

بازدید : 5215   |      

کد (۰۰۲)


توضیحات محصول

 

الف. کلید معمولی ۳ تایی آبکاری شده ( با مارک گیرا )
ب. دسته آبکاری شده
ج. زبانه ای
د. در هنگام باز بودن دسته قفل ،کلید خارج میشود

.