آویز ۷۵ تخت کلید معمولی گیرا

بازدید : 4888   |      

کد (۰۰۶)


توضیحات محصول

الف. کلید معمولی ۳ تایی آبکاری شده ( با مارک گیرا )
ب. قطر دسته ۱۲ میلی متر، آبکاری شده
ج. زبانه ای