آویز ۶۰ تخت کوتاه گیرا

بازدید : 3853   |      

کلید معمولی کد (۰۰۵)


توضیحات محصول

الف. کلید معمولی ۳ تایی آبکاری شده ( با مارک گیرا )
ب.قطر دسته ۱۰ میلی متر ،آبکاری شده
ج. زبانه ای