قفل 4.5 سوئیچی پرستو

بازدید : 4802   |      

شناسه محصول:قفل 4.5 سوئیچی پرستو


قفل 4.5 سوئیچی پرستو

• بدنه و درپوش از ورق روغنی 1 میلیمتر با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک است.

• پیشانی از ورق روغنی 2.5 میلیمتر با پوشش ساتن یا زرداست.

• زبانه قفل از جنس برنج بوده که قابلیت چپگرد و راستگرد شدن را دارد.

• شببند قفل از جنس برنج بوده و قابلیت قفل شدن در یک مرحله را دارد.

• محور دستگیره قفل از جنس آهن اتومات شش گوش با سطح مقطع 8 میلیمتر می باشد.