قفل فرمان کلاغی

بازدید : 4460   |      

قفل فرمان کلاغی کلاویس


-دو کلید کامپیوتری برنجی
-مغزی 2پوسته کامل برنجی
-کارکرد آسان
-روکش p.v.c برای جلوگیری از صدمه دیدن فرمان
-قابل استفاده در کلیه اتومبیل ها
-ایده آل برای اتومبیل های دارای کیسه هوا