آویز ۵۰ تخت کوتاه گیرا

بازدید : 5060   |      

کلید معمولی کد (۰۰۴)


توضیحات محصول

الف. کلید معمولی ۳ تایی آبکاری شده ( با مارک گیرا )
ب. قطر دسته ۸ میلی متر، آبکاری شده
ج. زبانه ای