قفل حیاطی کالی و ایزو کلون

بازدید : 3638   |      

KL-lock-Yard


قفل حیاطی کالی و ایزو

 قفل های درب ورودی از جمله یراق آلاتی ضروری است که جهت امنیت و کنترل رفت و آمد محیط داخلی استفاده می شود. قفل ورودی که به نام قفل حیاطی معرف می باشد قفل حیاطی کلون از لحاظ کلید به دو به دسته تقسیم می شود که یک نوع کلیدساده و نوع دیگر کلید کامپیوتری می باشد